Ruben Matevosyan

Ruben Matevosyan z dziećmi ze szkoły Ormiańskiej w Krakowie