Ruben Matevosyan

Սիրո ամառ

Ruben Matevosyan
Ռուբեն Մաթևոսյանը Հայկական դպրոցի աշակերտների հետ

Մեր Հայաստանում ծիրանն է հասնում,
Կանաչ-կարմիր հոնքի տակից աչքով է անում,
Վառ արևի տակ, ինքն էլ արեգակ,
Սրտում պահած սիրո կարոտ, անուշ մի կրակ:

Այս ամառը շատ եմ երազել,
Իմ սիրտն էլ է մրգի պես հասել,
Եվ ուզում եմ սիրո խոսք ասել,
Լսիր ձայնս, արի ջանս, մուրազիս հասնեմ:

Ծիրանը հասնում, երկար չի սպասում,
Ով մոտենա ժամանակին նրան է հասնում,
Հազար երանի, ով չի վարանի,
Ով իր սիրած պտուղն անգին կառնի, կտանի: