O nas

Sobotnia szkoła ormiańska w Krakowie została założona w 2004 r. przy Ormiańskim Towarzystwie Kulturalnym. Działa w udostępnianych przez dyrekcję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej salach na II p. budynku przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie . Zajęcia odbywają się w każdą sobotę roku szkolnego.
Od stycznia 2018 roku szkoła działa pod patronatem Fundacji

Armenian Foundation – Հայկական Հիմնադրամ.Prowadzenie sobotniej szkółki języka i kultury ormiańskiej oraz
prowadzenie teatrzyku BANALI przez uczniów sobotniej szkółki języka i
kultury ormiańskiej realizowane jest dzięki dotacji MSWiA

Program nauczania obejmuje:

Dodatkowo w szkole prowadzone jest kółko teatralne „BANALI”.

Strona jest utrzymywana i prowadzona przez osoby prywatne.