O nas

Sobotnia szkoła ormiańska w Krakowie została założona w 2004 r. przy Ormiańskim Towarzystwie Kulturalnym. Działa w udostępnianych przez dyrekcję Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej salach na II p. budynku przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie . Zajęcia odbywają się w każdą sobotę roku szkolnego.
Od stycznia 2018 roku szkoła działa pod patronatem Fundacji
Armenian Foundation – Հայկական Հիմնադրամ.
Program nauczania obejmuje:

Dodatkowo w szkole prowadzone jest kółko teatralne „BANALI”.

Strona jest utrzymywana i prowadzona przez osoby prywatne i NIE jest finansowana przez OTK (Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne). Wszelkie prawa do istniejących materiałów należą do autorów.
Według oświadczenia członka zarządu Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, OTK nie planuje budowy nowej strony internetowej szkółki ormiańskiej w Krakowie.