Հոյ, իմ Նազանի յարը

Աղջիկ
Ես աղջիկ եմ, նազ ունիմ,
Հոյ, իմ նազանի յարը,
Հագիս շորը խաս ունիմ,
Ջան, նազանի յարը:

Խումբը
Նազան իմ յարը, հոյ, Նազան յարը,
Նազան իմ յարը, հոյ, Նազան յարը:

Տղաներ
Բոյդ չինարի ծառ, հոյ, Նազան յարը
Ընկել եմ սարեսար, ջան, Նազան յարը:

Աղջիկ
Սարերը կապույտ քար ա,
Ես իմ յարից համ չառա.

Տղաներ
Աղջի, մեռնեմ էդ նազիդ,
Թող կուշտ նայեմ երեսիդ:

Խումբը
Նազան իմ յարը, հոյ, Նազան յարը,
Նազան իմ յարը, հոյ, Նազան յարը:

Տղաներ
Մեռնեմ ես էն օրին,
Տեսնեմ սիրուն յարին:

Աղջիկ
Թեթև ամպը սարին չի,
Ինձ տանելու տարին չի:

Տղա
Շորերդ ծալ-ծալ, աղջիկ,
Հոյ, իմ նազանի յարը,
Այտերիդ սև խալ, աղջիկ,
Ջան, իմ նազանի յարը:

Տղաներ
Բոյ ես քաշել ինձ համար,
Քեզ կտանեմ էս ամառ:

Տղաներ
Հալվեց ձյունը սարի,
Իմ յար, դե տուն արի:

Աղջիկներ
Շատ ջահել ես, տուն չունես,
Հորս մոտ անուն չունես:

Տղաներ
Թե նա ինձ լավ ճանաչի,
Ազիզ փեսա կկանչի:

Խումբը
Նազան իմ յարը, հոյ, Նազան յարը,
Նազան իմ յարը, հոյ, Նազան յարը:
Հոյ Նազան յարը,
Ջան, Նազան յարը,
Նազան յարը:

Հոյ, իմ Նազանի յարը