Քիթը խոթել

իրեն չվերաբերող գործի մեջ խառնվել, մեջ ընկնել