Հազար ու մի

Հազար ու մի (Հազար ու մեկ)

շատ, բազմաթիվ, բազում, բազմազան

Հազար ու մի մանրուք,