Կարգի բերել

Դասավորել, բարեկարգել, կանոնավորել, հարդարել

Պետք է ճանապարհները կարգի բերել