Կապ ընկնել

Լեզուն կապ ընկնել, պապանձվել, չկարողանալ խոսել