Կամար կապել

Մեծարել, հիշատակը հավերժացնել, մեծարման նպատակով շքեղ կամար կառուցել հաղթողի պատվին