Խելքի գալ

Սթափվել,  խելոքանալ, զգաստանալ։

Գինովությունից՝ խմիչքի ազդեցությունից ազատվել, զգոնանալ։ Մտասույզ վիճակից դուրս գալ։