Իրեն կորցնել

Շփոթվել, շշկլվել, մոլորվել, անելիքը չիմանալ

Ասես սառը ջուր էին մաղել Պետու գլխին: Իրեն կորցրել էր, շիվարել: Մտքով հազար ու … „Ակսել Բակունց – Մթնաձոր”