Զույգ ոտքով խրվել

Շատ դժվար, անելանելի դրության մեջ ընկնել