Զոռ տալ

Մի բանի գործածությանը, օգնությանը, միջոցին ապավինել կամ շատ դիմել, ճգնել։