Երես առնել

Չափը կորցնել, պատշաճությունը մոռանալ, աներես դառնալ, լկտիանալ