Դողը սիրտն ընկնել

սաստիկ վախ զգալ

— Մելի՛ք, ասավ, ո՞ւմն է հերթը։
Սարսափ կալավ գոռ Մելիքին,
Մահվան դողը ընկավ սիրտը
Ու տապ արավ գոռոզ հոգին։

Հովհաննես Թումանյան – Սասունցի Դավիթը