Դարան մտնել

թաքնվել հանկարծակի հարձակվելու համար

Արշալույսից առաջ մենք դարան էինք մտած Եղնատի կիրճում: Ես իմ դիրքից պահում էի առաջիս ընկած բացատը: Դիմացս կանգնած էր խոր․․․․․

Հովհաննես Թումանյան