Դառն օրեր տեսնել

շատ նեղություններ տեսնել,  չարաչար տանջվել,  տառապել

Այս մտքերի ազդեցությամբ Սամսոնն զգում էր այնպիսի կսկիծ, որի նմանը երբեք չէր զգացել: Այնինչ նա դառն օրեր էր տեսել։ ‎Ալեքսանդր Շիրվանզադե – Չար ոգին