Դառը դատել

դժվար աշխատանք կատարել,  դժվարությամբ ձեռք բերել, չարչարանքով՝ տանջալից աշխատանքով վաստակել

Խեղճ աղքատը դառը դատի,-
Դատարկ նըստի… է՜յ աշխարհ,
Էլ ինչո՞ւ ես քարը թողնում
Քարի վըրա, քար-աշխա՛րհ:

Ավետիք Իսահակյան