Գլխի ճարը տեսնել

դժվար` անելանելի վիճակից դուրս գալու փրկության միջոց գտնել

Վազեցի, եկա, որ քեզ իմացնեմ։ Շուտ արա, գլխիդ ճարը տես, քանի չի եկել։ Հովհաննես Թումանյան – ՉԱԽՉԱԽ ԹԱԳԱՎՈՐԸ