Գետինը մտնել

սաստիկ ամաչել,պատկառել, քաշվել

ամոթ է, գետինը չեք մտնում