Գահից ընկնել

իշխանությունից զրկվել, գահազուրկ լինել,գահազրկվել, տապալվել, գահազուրկ լինել, թախտից իջնել, թախտից ընկնել