Բերանի ջուրը վազել

ախորժակը գրգռել

Ես այնպիսի բաներ պիտի պահեմ իմ մաղազինումը, որ տեսնողի բերանի ջուրը գնա –
Շիրվանզադե Ալեքսանդր՝ Վարդան Ահրումյան