Բերանդ բարի բաց արա

կարգին` հաճելի բան ասա; չար գուշակություն կամ չարամաղթություն մի արա

— Բերանդ բարի բաց արա, ա՛յ չարագուշակ դերվիշ, — բարկացավ Հասանը: — Հակառակի նման ինչ էլ ասում ես, կատարվում է. չե՞ս կարող մի լավ բան ասել…. Հովհաննես Թումանյան – Քեֆ Անողին Քեֆ Չի Պակսիլ