Բանը բուրդ

գործերը, վիճակը վատ լինել։ (Բանը բուրդ լինել)