Ականջ դնել

ունկնդրել; լսել

Հե՛յ, պարոննե՛ր, ականջ արեք
Թափառական աշուղին,

Հովհաննես Թումանյան – Թմկաբերդի առումը