Ազնիվ խոսք

ասածի ճշմարտությունը հաստատելու ձև, երդում