Ազիզ օր

տոն օր

Ազիզ օր կըգա, դուն անտուն, մենակ,
Կուչ կըգաս սրանրա պատի տակ

Հովհաննես Թումանյան – Մարոն