Ա՜խ ինչպէ՞ս, ո՞նց մոռանալ …

Ա՜խ ինչպէ՞ս, ո՞նց մոռանալ

Արհավիրքն այն օրերի.

Աշխարքում ով մոռանա՝

Ջուխտ աչքով թող քոռանա